e-biblio_male
2496938
opisów bibliograficznych
znajduje się w katalogu centralnym systemu Alfios

Jedyny

w Polsce

system katalogowy

dla Bibliotek Pedagogicznych

w chmurze

zintegrowany z opisami bibliograficznymi Biblioteki Narodowej

Prosty i wygodny

Zintegrowany system katalogowy Alfios

Dla współczesnego użytkownika biblioteki najważniejszym i podstawowym źródłem informacji o jej zbiorach jest katalog, a najlepiej katalog internetowy (OPAC - Online Public Access Catalog -  publicznie dostępny przez Internet katalog zbiorów biblioteki lub grupy bibliotek). Podstawowym zadaniem katalogu każdej biblioteki jest uporządkowanie zbiorów oraz przejrzyste podanie miejsca przechowywania egzemplarzy, natomiast najważniejszym zadaniem każdej biblioteki jest jak najlepsze udostępnianie i wypożyczanie zbiorów. Osiągniecie najważniejszego celu każdej biblioteki (zwiększenie czytelnictwa) w XXI wieku jest praktycznie niemożliwe bez zastosowania katalogowania komputerowego oraz prezentowania własnych zbiorów w publicznie dostępnym katalogu internetowym. Natomiast zintegrowany system biblioteczny ma na celu przede wszystkim ułatwienie i uproszczenie pracy bibliotekarza oraz przyspieszenie procesu opracowania i katalogowania zbiorów. Kompletny system biblioteczny w praktyce powinien umożliwiać od razu korzystanie ze wszystkich jego zalet i modułów. Niezależnie od tego czy w bibliotece skatalogowano 50% czy też 100% wszystkich zbiorów, zintegrowany system umożliwia natychmiastowe wypożyczanie opracowanych egzemplarzy, oraz ich bezpośrednie prezentowanie w OPAC.

Współczesne wymagania dotyczące systemu do obsługi biblioteki pedagogicznej i naukowej zostały uwzględnione przy projektowaniu systemu Alfios, który jest obsługiwany za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej (FireFox, Edge, Safari, Opera, ...) oraz nie wymaga żadnej instalacji na komputerach w bibliotece. Dzięki zastosowaniu serwerowni centralnej do obsługi systemu, jest on niezależny od liczby stanowisk komputerowych, liczby użytkowników czy też wielkości księgozbioru. Technologia katalogowania w chmurze daje praktycznie nieograniczony dostęp (po wprowadzeniu loginu i hasła) do systemu Alfios z każdego miejsca na świecie z dowolnego urządzenia (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon).

System biblioteczny Alfios został zaprojektowany w oparciu o Hybrydowy Katalog Centralny opisów bibliograficznych, który w procesie opracowania zbiorów oferuje bibliotekarzowi największe możliwości. Katalog Hybrydowy zawiera zarówno zamknięte opisy bibliograficzne pochodzące z Biblioteki Narodowej, czy też innych bibliotek korzystających z systemu bibliotecznego Alfios, jak również umożliwia każdemu pracownikowi biblioteki współkatalogowanie, czyli budowanie własnych opisów bibliograficznych zawierających wszystkie niezbędne informacje zgodne z formatem MARC21. System został zaprojektowany modułowo, dzięki czemu uproszczono zarządzanie uprawnieniami pracowników biblioteki i ułatwiono jego rozbudowę i rozwój w przyszłości.

phone_alfios-206x300 kopia

Moduły i funkcjonalności dostępne w Alfios 1.0

Opracowanie

Katalogowanie i gromadzenie każdego rodzaju zbiorów bibliotecznych w formacie MARC21 (999 pól). Każdy rodzaj opisu bibliograficznego będzie miał przygotowany specjalny szablon z minimalną ilością pól formatu MARC21 do wypełnienia. Podstawowa funkcjonalność to pobieranie opisów bibliograficznych z Hybrydowego Katalogu Centralnego. W przypadku braku opisu bibliograficznego umożliwiono dodawanie własnego do katalogu centralnego. Po dodaniu będzie on natychmiast dostępny dla wszystkich innych bibliotek z informacją kto go stworzył i gdzie. Podczas procesu opracowania zbiorów następuje w pełni automatyczne tworzenie wpisów do wskazanej księgi inwentarzowej oraz intuicyjne oznaczanie typów literatury, np.: podręcznik, lektura, itp.

Wypożyczalnia

Umożliwia zapisywanie i edycję danych osobowych czytelników,  definiowanie wszelkich limitów (wypożyczeń, rezerwacji, udostępnień) indywidualnie dla każdego czytelnika. System automatycznie ustawia w kolejkę czytelników rezerwujących książki w katalogu online biblioteki oraz wysyła e-maile do czytelników przekraczających termin zwrotu.

Skontrum

Elektroniczna inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych porównuje dane wczytane przez pracownika z tymi zgromadzonymi w bazie. Umożliwia generowanie odpowiednich protokołów i raportów poskontrowych.

Statystyki

Moduł zawiera dziennik biblioteki, zestawienia wypożyczeń i udostępnień, księgę inwentarzową, protokoły ubytków i wiele innych. Statystyki prezentowane są w systemie w formie wykresów.

OPAC - katalog online dla czytelników

Automatycznie dostępny dla każdego czytelnika biblioteki korzystającej z systemu Alfios. Wszystkie rodzaje zbiorów są od razu dostępne online wraz z możliwością ich rezerwowania i prolongowania przez czytelników zapisanych do konkretnej biblioteki. Na koncie czytelnika jest dostępna jego pełna historia wypożyczeń. W katalogu online dostępne są również listy lektur do konkretnej klasy oraz zestawienia bibliograficzne generowane przez bibliotekarzy.

nasi klienci

Email

kontakt@3strona.pl

godziny pracy

biuro: w dni robocze od 9 do 17
serwerownia: 24/365

Trzecia Strona Sp. z o. o.

02-496 Warszawa, ul. Orłów Piastowskich 80
NIP: 5223036782, REGON: 362401431